"Mušas" (augstspiede, kartona griezums, atspiedums - 22.2x24.5cm) 2009

Banneri: