3DCG 2009.-2011.

Pus-nejauša vecā 3D izlase. 2009.-2011. gads.

Šis nav promocijas show-reels un attēlo laika posmu, nevis labākos darbus.

Atruna: materiālās tiesības uz daļu šajā video attēlotā satura var piederēt trešajām pusēm. Minētais saturs tiek attēlots ar vienīgo mērķi ilustrēt autora darbus.
Mūzika: “Far The Days Come”, Letter Box.

Zīmējumi, 2010

Skices, 2010

”Spuldzes”

Digitālā fotogrāfija, 2010

Studijas foto, 2010

Ārpus studijas foto, 2010