Zīmējumi, 2010

Skices, 2010

”Spuldzes”

Digitālā fotogrāfija, 2010

Studijas foto, 2010

Ārpus studijas foto, 2010